قوانین خدمات کارت رفاهی ds برای مشترکین

نویسنده : روابط عمومی
01 خرداد 1399
مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه
قوانین خدمات کارت رفاهی ds برای مشترکین


1 -مطالب مندرج در ارائه خدمات در قسمت توضیحات و ویژگی ها و شرایط راحتما مطالعه فرمایید تا با اطلاعات کافی نسبت به خرید اقدام فر مایید


2 - در صورت عدم اطلاع صندوق دار یا فروشندگان و کادر اجرایی فروشگاه حتما با مدیریت صنف صحبت کنید ویا از شماره پشتیانی که در زمان خرید در اختیارتان قرار گرفته تماس بگیرید و مورد را به مدیر اجرایی منطقه گزارش دهید .


 3 -در هنگام عقد قرارداد با فروشگاه تمامی خواسته های مورد نظر شما توسط مسیول اجرایی منطقه در قرارداد لحاظ گردیده بنابر این از درخواست تخفیف بیشتر خوداری نمایید تیم اجرایی کاپ دیس بیشترین تخفیف مورد نیاز شمارا از فروشگاه اخذ کرده است .


4 - در صورت عدم همکاری فروشگاه در ارائه خدمات و تخفیف در همان فروشگاه قبل از تسویه حتما با مشاورین شرکت تماس حاصل فرمایید.


5  -با حسن رفتار شما نشانه فرهنگ شماست و در گسترش و در فرهنگ‌سازی جامعه خود پیش قدم باشید . از بحث و جدل  و درخواست مازاد لطفا جدا خودداری کنید.


6 -در صورت عدم اطلاع رسانی به موقع  شما به مسیولین شرکت در خصوص عدم سرویس مناسب دریافتی ...مسیولین نمی‌تواند مدافع حق و حقوق شما باشد پس لطفا سریعا مراتب خطا را به مدیران اجرایی منطقه اطلاع رسانی کنیدویا در قسمت ثبت    .


 7 -لطفا پس از خرید حتما فاکتور گرفته و مبلغ تخفیف را در خریدتان چک کنید.


 8 -در صورت تمایل با ارسال فاکتور تخفیفی در باشگاه مشتریان در جلب نظر دیگران مشارکت داشته باشید.


9_در صورت خودداری فروشگاه از ارائه تخفیف لطفا فاکتور و پرینت پرداخت وجه ویا هر رسید پرداختی که ممهور به مهر فروشگاه است را  در اختیار شرکت جهت مطالبه‌ حقوق خود قراردهید تا شرکت نسبت به دریافت تخفیف شما اقدام نمایید.


10- قابل توجه دارندگان کاپ دیس در ارائه خدمات توسط فروشگاه‌ها یکی از مزیت‌های خدمات همان تخفیفات است لذا در انعقاد قرادادکه یک نوع تعهد اخلاقی و اجتماعی محسوب می‌شود .

 


 این حق شماست حافظ منافع خود باشید
با تشکر  شرکت دنیای سبز و سلامت