چه محتوایی ارزشمند است؟

نویسنده : روابط عمومی
20 خرداد 1399
مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه
چه محتوایی ارزشمند است؟

بقول بعضی محتوا به زندگی خواننده ارزش می افزاید حال در جهت خندان یا بهتر شدن شغل یا بیشتر دانستن و یا اموزش و یا سرگرمی های متنوع باشد . محتوا را میتوان در قالبهای مختلف تولید کرد :

  • متن 
  • صدا یا پادکست 
  • تصویریی
  • ویدئو یی

هر کدام از این گزینه ها قالب کارکرد خود را دارند اما اینده تولید محتوای ویدیویی آینده بازاریابی محتواست با توجه به اینکه باید با برنامه ریزی جدی هر روز حداقل سه مطلب در سایت خود داشته باشید این کار احتیاج به یک برنامه ریزی دقیق روزانه دارد . درنتیجه اکثر افراد از نیروهای متخصص برای تولید محتوا خود استفاده میکنند.

 

برچسب ها: