چگونه فروش بهتر داشته باش

نویسنده : روابط عمومی
22 اردیبهشت 1399
مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه
فروش بهتر

گاهی مشتری شما ترسهای ناگفتهای دارد که احتیاج به یک هل دادن کوچک به مسیر خرید محصولات شما را دارد .هرچند کم تاثیر در امر خرید اما کمک کننده به جذب اعتماد را دارد.

 به مشتری خوداطمینان دهید که حتی یک قدم کوچک نیزمی‌تواند اتفاق بیفتد، انگیزۀ لازم را برای شروع کار به او داده‌اید.

اگر از مشتری خود درخواست کاری را دارید، یک حداقل را برای آنها مشخص کنید.

آنها می‌توانند ترس خود را از تصمیم‌گیری پشت سر بگذارند و با اعتماد به نفس بیشتری دست به کار شده و تصمیم بهتری بگیرند.