مطالب در دسته ی مقررات و قوانین تجارت الکترونیک و کاپدیس

با توجه به اینکه مشترک اپلیکیشن کاپ دیس با نصب رایگان نرم افزار 48ساعت اعتبار رایگان خدمات...

شرح

مشتریان عزیز ضمن عرض تشکر از حسن انتخاب شما از عضویت در باشگاه تخفیفی dsکارت در اپلیکیشن ...

شرح